Upratovanie priemyselných objektov

Podlahy výrobných objektov a priemyselných hál sú vysoko zaťažované, a preto si vyžadujú zvýšenú starostlivosť. V rámci pravidelného upratovania naši profesionáli aplikujú na vysoko frekventovanú podlahu vrstvu impregnácie, prípadne ochrannú vrstvu a pri špecifických požiadavkách špeciálnu nano ochranu, ktorá predlžuje životnosť podlahy.

V prípade elastických podláh používame polymérové a polyuretánové prípravky, ktoré štruktúru podlahy násobne spevňujú, a tým niekoľkonásobne predlžujú jej životnosť.

 

Ponúkame

  • Upratovanie priemyselných hál
  • Strojové upratovanie podláh
  • Upratovanie vstupných priestorov
  • Upratovanie pasáže, food court, zázemie, recepcií
  • Upratovanie toaliet, doplňovanie hygienických potrieb
  • Zber a zvoz nádob na odpadky v interiéri a exteriéri
  • Brúsenie, leštenie a renovácia podláh
  • Upratovanie priľahlých komunikácií, posypová služba
  • Údržba zelene vrátane kosenia trávy a likvidácie opadaného lístia

Upratovanie zahŕňa priebežné utieranie prachu, odstraňovanie zaschnutých farieb, voskov, cementu či iných stavebných hmôt, upratovanie toaliet a doplňovanie hygienických potrieb.

Pre stanovenie ceny je nutná návšteva priestorov a do 24 hodín dodáme presnú kalkuláciu podľa cenníka.

Predbežná objednávka

povinné

Sme vam k dispozícii +421 902 261 522